Privacy

Allereerst willen we vooropstellen dat al jouw gegevens van jou zijn en van jou blijven. Uiteraard hebben we je info nodig om je rijscores te laten zien, maar jij bent de enige die toegang heeft tot je dashboard. Verder verzamelt de Chipin vergelijkbare data over jou als wat je smartphone ook elke dag doet. Het is echter wel belangrijk om te weten wat dat precies is.

Welke gegevens meten we?

Wij meten per auto de snelheid, het optrekken en het remmen. VOOROP© heeft inzage in de locatie van de auto en ontvangt informatie over de status van de auto: de kilometerstand, het onderhoud, het toerental, het brandstofniveau etc. Wat jouw auto doorgeeft, kunnen wij inzien via de OBD poort.

Wat doen wij met die gegevens?

Allereerst gebruiken wij deze gegevens om jouw rijscores te berekenen. Wij koppelen deze gegevens aan rekenregels (algoritmes) die in het buitenland (Verenigd Koninkrijk) hun voorspellende karakter hebben bewezen. Iemand die bijvoorbeeld heel vaak heel hard remt en optrekt en vaak te snel rijdt, heeft een grotere kans op een ongeluk dan iemand die regelmatig rijdt en alleen hard remt als het nodig is. Op grond van dit soort rekenregels, gekoppeld aan de heftigheid van de gebeurtenis, de locatie en het tijdstip, wordt geautomatiseerd de score berekend.

Daarnaast gebruiken we anonieme gegevens op totaal niveau, dus niet gekoppeld aan individuen, om statistische analyses te doen. Hiermee kunnen wij betere producten met een eerlijkere premie aanbieden èn Nederland veiliger maken. De manier waarop we jouw score berekenen, kunnen we zo steeds meer verfijnen.

Inlogcodes

Alles is beveiligd met inlogcodes. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je daar zorgvuldig mee omgaat en niet aan derden geeft.

De “Wis”-knop

Als je niet wilt dat jouw historische gegevens zichtbaar zijn, kun je daar de “Wis”-knop voor gebruiken in jouw dashboard. Hiermee kun je de koppeling tussen jouw rijdata en jouw persoonsgegevens wissen. Gegevens ouder dan twee kalendermaanden kun je meteen ontkoppelen. Dit geldt niet voor de periode korter dan twee kalendermaanden Dit komt omdat voor deze periode de maandscore nog niet is vastgesteld. De ontkoppeling zal met een zekere vertraging kunnen worden aangevraagd van tenminste een volle kalendermaand. Dus als je bijvoorbeeld op 5 mei 2015 om ontkoppeling vraagt zal de data tot en met 31 maart 2015 ontkoppeld kunnen worden. De ontkoppeling wordt niet onmiddellijk uitgevoerd. Het kan enkele werkdagen duren voordat jouw verzoek is uitgevoerd. Je kunt dus zo vaak op de “Wis”-knop klikken als je wilt. Echter, indien data op dossierniveau is opgevraagd (bijvoorbeeld om een schade te behandelen) dan zal de data in dat dossier niet worden ontkoppeld.

Hoe lang bewaren wij de data?

Je kunt je gegevens dus elke maand wissen. Doe je dit niet, dan ontkoppelen wij na 7 jaar automatisch al je data.

Wie kan allemaal mijn individuele rijdata inzien?

Alleen jij met jouw inlogcodes en wij van VOOROP© in speciale gevallen (zie onderstaande voorbeelden).

Medewerkers van VOOROP© en haar partners zullen en mogen geen rijdata aan derden verstrekken behoudens de volgende uitzonderingen:

  • Politie

    Alleen op verdenking van een ernstig strafbaar feit, kan VOOROP© juridisch verplicht zijn informatie uit de databank af te staan aan justitie.

  • Verzekeraar

    Nationale Nederlanden, de verzekeraar achter VOOROP©, heeft het recht om gegevens op te vragen die betrekking hebben op ongevallen, diefstal en fraudeonderzoeken.

  • Externe expertise

    Als er een storing in het systeem is, bijvoorbeeld als de Chipin het contact met ons systeem verliest of als er discussie is over de juistheid van de rijscore, zal VOOROP© dit moeten checken en analyseren. Het kan zijn dat hiervoor technische specialisten nodig zijn.

Wat gebeurt er met de grote hoeveelheid data in ons bezit?

Op grond van de ervaringscijfers hopen wij nieuwe verbindingen te vinden die de veiligheid kunnen vergroten en die met verzekeraars of derden tot betere producten kunnen leiden die de veiligheid vergroten. Het kan zijn dat de anonieme data op groepsniveau zonder individuele koppeling aan derden verkocht of gegeven worden.

Heb je nog vragen? Lees dan ons uitgebreide privacy statement